Structura

Organigrama

Structura organizatorica a CNRI respecta structura CIE, fiind alcatuit din divizii:

Divizia 1 – Vedere si culoare

Divizia 2 – Masurari fizice ale luminii si radiatiilor

Divizia 3 – Mediul interior si proiectarea iluminatului

Divizia 4 – Iluminat si semnalizare pentru transporturi

Divizia 5 – Iluminat exterior si alte aplicatii

Divizia 6 – Fotobiologie si fotochimie

Divizia 7 – Aspecte generale ale iluminatului

Divizia 8 – Tehnologia imaginii

Fata de CIE, in cadrul CNRI sunt organizate si:

Divizia 9 – Partea electrica a sistemelor de iluminat: reteaua de distributie si aparatajul conex pentru protectie, control, comanda manuala/automata

Divizia speciala DS.1 – Calificare profesionala in domeniul iluminatului

Divizia speciala DS.2 – Lumina si arhitectura

Divizia speciala DS.3 – Iluminat decorativ si festiv

De asemenea, sunt cate trei divizii specializate in cadrul Diviziilor 3 si 4:

Divizia D3.1 – Iluminatul locurilor de munca intelectuala

Divizia D3.2 – Iluminatul locurilor de munca industriala

Divizia D3.3 – Iluminatul pentru interiorul cladirilor destinate culturii, invatamantului, agrementului, sportului si locuintelor

Divizia D4.1 – Iluminatul cailor de circulatie auto, pietonilor, ciclistilor s.a.

Divizia D4.2 – Iluminatul de semnalizare pentru cai de circulatie si vehicule

Divizia D4.3 – Iluminatul si semnalizarile pentru alte mijloace de circulatie – aero, navala, fluviala