ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIAŢI AI

COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN DE ILUMINAT (CNRI)

Aşa cum a fost sumar descris anterior, la data de 20 octombrie 2012, avut loc la Sinaia, Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi ai CNRI, având ca scop alegerea noii conduceri a CNRI care intră în funcţie la data de 01 ianuarie 2013.

ext5

Prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI, Preşedintele CNRI, a prezentat Raportul privind activitatea CNRI, care a tratat în special (detaliat) ultimii ani dar şi concentrat activitatea începând cu anul 1990, care a reprezentat un pas deosebit înainte, după piedicile produse de sistemul dictatorial comunist care a influenţat, evident, şi domeniul Luminii şi Iluminatului.

Prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI a fost ales Preşedinte al CNRI în 1990 şi reales periodic la patru ani, depunând, cu pasiune, energie şi competenţă profesională, o muncă de conducere corectă şi de coordonare a întregii echipe de conducere (Vicepreşedinţi, Directori de divizii), dezvoltând relaţiile naţionale şi cele internaţionale marcate de participarea majorităţii Preşedinţilor Comisiei Internaţionale de Iluminat (CIE) la conferinţele şi întâlnirile organizate după 1990 la Bucureşti şi dupa 2001 şi la Cluj-Napoca, prin colaborare cu Prof.univ.dr.ing. Florin POP, Conf.dr.ing. Dorin BEU şi Director Dr.ing. Marilena MAIEREAN şi, evident, cu sprijinul conducerii universităţii.

Prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI a menţionat, de asemenea, sprijinul deosebit acordat de Conducerea Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (UTCB) şi cea a Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, fără de care toate acţiunile (sediu, conferinţe naţionale şi internaţionale, cursuri post-universitare ş.a.) nu s-ar fi putut realiza.

A fost amintit şi sprijinul material deosebit, dupa 1996, al multor Membri Asociaţi al CNRI pentru desfăşurarea tuturor manifestărilor tehnico-ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a cursurilor post-universitare, a atestării profesionale şi, nu în ultimul rând, pentru menţinerea în sistemul mondial condus şi organizat de CIE.

La iniţiativa conducerii CNRI, Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Ingineria Iluminatului, condusă de Prof.univ.dr.ing. Florin POP, a răspuns cu entuziasm la propunerea de a organiza, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, conferinţele periodice BALKAN LIGHT, demarate în 2001 şi transformate ulterior în conferinţe internaţionale (o dată la doi ani), ultima fiind realizată în 2009 (ILUMINAT 2009), când a avut loc şi serbarea aniversară festivă a Prof.univ.dr.ing. Florin POP la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Au fost detaliate, prin rapoarte separate (materiale aflate în Dosarul Adunării Generale, la sediul CNRI), activităţile desfăşurate în special în ultimii patru ani, în cadrul Diviziilor din Biroul de Administraţie, rapoartele respective fiind prezentate de către:

  • Prof.univ.dr.ing. Florin POP, Vicepreşedinte CNRI şi Directorul Diviziei 1;
  • Dr.ing. Mihai HUSCH, Directorul Diviziei Speciale DS1;
  • Dr ing. Mihai SIMIONESCU, Directorul Diviziei 2;
  • Conf.dr.ing. Dorin BEU, Directorul Diviziei 3;
  • Dipl.ing. Dan VATAJELU, Directorul Diviziei 4.

Dr.ing. Mihai HUSCH a propus ca Prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI să fie ales ca Preşedinte de Onoare al CNRI, având în vedere întreaga sa activitate, realizată cu pasiune şi dăruire deosebite, ca Preşedinte al CNRI. Adunarea Generală a aprobat în unanimitate, Prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI urmând sa fie consultant pentru acţiunile CNRI din prezent şi viitorul apropiat.

După prezentarea rapoartelor de activitate, Prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI a propus, ţinând cont de gradul de ocupare a persoanelor care pot conduce în continuare (de la 01 ianuarie 2013) activitatea CNRI, schimbarea structurii în conducerea prezidenţială, respectiv în Statutul CNRI, astfel: o conducere colegială formată din patru persoane de calitate profesională, fiecare dintre acestea să coordoneze conducerea CNRI câte un an, în conexiune şi armonie cu celelalte trei. Adunarea Generală a aprobat aceasta structură, fiind aleşi, prin vot, următoarele persoane care au dovedit în timp, prin realizările lor profesionale, calităţile necesare conducerii CNRI şi anume:

  • Conf.dr.ing. Dorin BEU, anterior Directorul Diviziei 3 (Mediul interior şi proiectarea iluminatului);
  • Dr.ing. Mihai HUSCH, anterior Directorul Diviziei Speciale DS.1 (Calificare profesională în domeniul iluminatului);
  • Dipl.ing. Dan VATAJELU, anterior Directorul Diviziei 4 (Iluminat şi semnalizare pentru transporturi);
  • Dr.ing. Marilena MAIEREAN, coorganizator al Conferinţelor Internaţionale de la Cluj-Napoca.

În continuare, au fost aleşi, prin vot, Directorii la Diviziile CNRI, după structura CIE, membrii Biroului de Administraţie al CNRI pentru perioada 2013÷2016 fiind menţionaţi în anexa la prezentul material.