Cursuri postuniversitare de Specialist în Iluminat

Se vor desfăşura la Bucureşti şi Cluj- Napoca

In perioada Mai-Noiembrie 2015, Coordonatorul cursurilor va fi Dl. Conf.Dr.Ing. Dorin BEU
( Dorin.Beu@insta.utcluj.ro sau dorin_beu@cluj.astral.ro )