Curs Formare Profesională, Specialist în Iluminat, nivel bază, 13-15 si 27-29 mai 2015.

Sesiune de Examinare ‘SPECIALIST în ILUMINAT’, 27 mai 2015, ora 09:30, Bucuresti.

Cursul şi Examenul se vor desfăşura, la Facultatea de Instalaţii din cadrul UTCB, bd. Pache Protopopescu, nr. 66, etaj 3, sediul CNRI. Informaţii: tel. 0722889856. Înscrierile şi lucrările de finalizare a studiilor vor trebui trimise pâna la data 23 mai 2015.