Sinaia2013

În data de 20 octombrie 2012, a avut loc la Sinaia, Adunarea Generala a CNRI de alegere a conducerii şi a Biroului de Administraţie pentru perioada 2013-2016. Noua structură, care a intrat în funcţiune începând cu 1 ianuarie 2013, este reprezentată de un Colegiu Director format din patru persoane, secondat de patru Vicepreşedinţi, Secretar, Director economic şi Directorii Diviziilor C.N.R.I. Structura nominală completă poate fi consultată – AICI –

Ca recunoaştere a contribuţiei deosebite aduse la dezvoltarea domeniului iluminatului în ţara noastră şi având în vedere întreaga sa activitate în fruntea CNRI în perioada 1990-2012, prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI a fost propus Preşedinte de Onoare al CNRI. Adunarea Generala a aprobat în unanimitate, prof.univ.dr.ing. Cornel BIANCHI urmând să fie consultant pentru acţiunile CNRI din prezent şi viitorul apropiat.

Desfăşurarea Adunării Generale a CNRI este detaliată – AICI –