Postuniversitare

Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională – în domeniul luminii şi iluminatului.

Cursul postuniversitar de perfecţionare profesională – partea a II-a “Tehnica Iluminatului” se va desfăşura la Cluj-Napoca, în semestrul II al anului universitar 2012-2013, în loc de Bucureşti, luna iulie 2012. Această decalare a fost determinată de numărul mic de cursanţi înscrişi până la data de 01 iunie 2012. Toţi participanţii beneficiază de note de curs actualizate.

Coordonatorul cursului ce se va desfăsura la Filiala Cluj-Napoca a CNRI este Dl. Conf.Dr.Ing. Dorin BEU (e-mail:Dorin.Beu@insta.utcluj.ro sau dorin_beu@cluj.astral.ro)