CNRI anunţă introducerea ocupaţiei ‘Specialist în Iluminat’ în Nomenclatorul C.O.R.

(Clasificarea Ocupaţiilor din România), cod 214237, la grupa de baza 2142, ingineri constructori, cu realizarea Standardului ocupaţional pentru ‘Specialist in Iluminat’.